Kotiseutuyhdistys

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Vuonna 1958- 46 vuotta sitten – perustettu Paltaniemen kotiseutuyhdistys on herätetty henkiin ja yhdistys jatkaa toimintaansa Paltaniemen kylän arvokkaan historian ja perinteen keräämiseksi, kehittämiseksi sekä tunnetuksi tekemiseksi.

Vuoden 2003 aikana esille nousi kiinnostus Paltaniemen kylään liittyvien vielä tallentamattomien historiatietojen keräämiseen. Samoin tuli viestiä kylältä poismuuttaneilta siitä, että he edelleenkin olisivat kiinnostuneita kotikylän ja -seudun elämästä sekä mielellään kertoisivat omia muistitietojaan kylän historiasta.

Paltaniemen kotiseutuyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Paltaniemen menneisyyteen sekä kotiseudun kaikinpuoliseen kehittämiseen ottaen huomioon sen omat paikalliset piirteet.

Yhdistyksen toimintaan voivat tulla mukaan kaikki henkilöt, kylän ulkopuoleltakin, jotka ovat kiinnostuneita Paltaniemen kylän historiasta ja elämästä. Kotiseututyötä harrastavat voivat tällä tavalla saada lisää tietoa kylän rikkaasta historiasta.

Yhdistys on liittynyt Suomen Kotiseutuliiton jäseneksi ja toimii yhteistyössä alueellisten kotiseututyötä tekevien tahojen kanssa.