Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

KYLÄN YHTEISÖLLISYYDEN JA VIIHTYVYYDEN PARANTAMINEN

Kyläsuunnitelma

  • Kylän yleiskaavoituksen käynnistäminen Kajaanin kaupungin kanssa 2018
  • Koulun alueen rakennusten kattojen kunnostaminen
  • Koulun kehittäminen kylän yhteisenä tilana
  • Koulun alueen ja kiinteistön kehittäminen kyläläisten haluaman toiminnan tarpeisiin
  • Toimintaa nuorille yhteistyössä Kajaanin nuorisotoimen kanssa
  • Lähiliikunta-alueen suunnittelun ja remontoinnin käynnistäminen Kajaanin kaupungin kanssa
 • Järjestetään keskustelu- ja katselmustilaisuus POP ELY:n liikenne-vastuualueen kanssa Museotien hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden käynnistämisestä
 • Kyläsuunnitelman uudistaminen kokonaan, tehdään yhdessä kyläläisten kanssa
 • Kylän yhteisten tilaisuuksien järjestämisvastuun jakaminen muiden kylän yhdistysten kanssa

Kylän yhteisten tilaisuuksien järjestämisvastuun jakaminen muiden kylän yhdistysten kanssa

Kuukausittaiset tapahtumat

 • maaliskuu             Eino Leino -hiihto (kyläyhdistys), Pääsiäiskokko (MTK-Kajaani)
 • toukokuu                 Rompetori (kyläyhdistys)
 • kesäkuu                   Liikuntaleiri (kyläyhdistys),  Avoimet kylät -tapahtuma
 • heinäkuu                 Paltaniemi -päivä (kyläyhdistys, Eino Leino -talo)
 • elokuu                     Kaikki Syö -lähiruokatapahtuma
 • syyskuu                   Syysmarkkinat (kyläyhdistys)
 • lokakuu
 • marraskuu               Hirvipeijaiset (Paltaniemen Erämiehet)
 • joulukuu                  Joulumarkkinat, Jäälyhdyt (kyläyhdistys ym.)

Kylän asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyden parantaminen

  • Koulun toiminnan kehittäminen nuoriso erityiskohteena
  • Kiinteistöjen peruskunnostusta jatketaan
  • Museoluokka
  • Kylän markkinointi
 • Kylämaiseman hoitaminen, talkoot
 • Eri ikäisten vakituinen toiminta koululla
 • Kylän lampien kunnostaminen, tehdään esitys osakaskunnalle toimenpiteiden käynnistämisestä

 

TYÖPAIKKOJEN JA PALVELUIDEN LISÄÄMINEN

 • Koulun kehittyvä ja monipuolinen käyttö, eri toimijoiden sitoutuminen kylän palveluiden kehittämiseen
 • Kylän kesäkahvila
 • Kesäajan julkisen liikenteen järjestelyt hoidetaan vakiintuneen mallin mukaisesti
 • Kylän hiihtolatu pidetään yllä (lumitilanteen mukaan)

VAIKUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN KYLÄÄ KOSKEVAAN SUUNNITTELUUN JA PÄÄTÖKSEN TEKOON

 • Otetaan kantaa kylää koskeviin päätöksiin, erityiskohteena kaavoitus
 • Kyläläisten aktivointi

KOKOUKSET, TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

Hallituksen kokoukset 10 kertaa vuodessa

 • toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta

Vuosikokoukset 2 kertaa vuodessa

 • edellisen vuoden toiminnan raportointi
 • seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu
 • jäsenistön aktivointi yhteisiin hankkeisiin

Kyläviesti

 • 9 kertaa vuodessa jokaiseen paltaniemeläiseen talouteen, myös sähköpostilla
 • ilmestymispäivä joka kuukauden 2. perjantai (pois lukien kesäkuukaudet)

www.paltaniemi.com –sivu muutetaan staattiseksi tiedotteeksi. Tiedottamissa käytetään Facebook -sivustoa.
Tarvittaessa myös muuta tiedotustoimintaa, esim. lehti-ilmoitukset ja artikkelit.