Toimintasuunnitelma

Paltaniemen kotiseutuyhdistys ry herätettiin henkiin 2.11.2003. Yhdistys jatkaa vuonna 1958 perustetun kotiseutuyhdistyksen toimintaa Paltaniemen kylän arvokkaan historian ja perinteen keräämiseksi, kehittämiseksi sekä tunnetuksi tekemiseksi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 

Toiminnan tarkoituksena on

–       herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Paltaniemen menneisyyteen sekä kotiseudun kaikinpuoliseen kehittämiseen ottaen huomioon sen omat paikalliset piirteet

–       työskennellä kotiseudulla sen arvokkaan kansanperinteen tunnetuksi tekemiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi

–       edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuri-ympäristön vaalimista

 

** marraskuussa 2003 Paltaniemen kotiseutuyhdistys ry ’henkiin herätettiin’  eli 10 v sitten

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedottamista ja jäsenhankintaa tehostetaan.

– tiedotuksen lisääminen Paltaniemen kylän www-sivujen kautta    www.paltaniemi.com

 

Tarinatupailtojen järjestäminen kylän historian tallentamiseksi

aiheina:

–  kylän talot ja tilat   -ennen ja nyt

–  Rytivaaran kauppa ja posti    ma 22.4. klo 18 Törmälässä

– kylän vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen

Paltaniemen Sähkö Oy:n historiikin kokoaminen  Koulumuseoaittaan liittyvät toimenpiteet

–       kevätsiivous ja kokoelmien hoitaminen

 

Perinteiset keväiset siivoustalkoot keisarintallissa  ja esitetelineen hankkiminen

 

Keisarintallin mahdollisiin kunnostamistoimiin osallistuminen talkootyötä tehden

 

Kylän ja koulun historiaa esittelevän aineiston suunnittelua kyläkoulun seinille laitettavaksi

 

Paltaniemi-päivät  12.-14.7.2013

–       koulumuseoaitan esittelyä ja työnäytösten järjestämistä

Yhteistyö Paltamo-seuran kanssa

 

Varainhankintaa yhdistyksen talouden parantamiseksi ideoidaan (mm. myyntituotteet)

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE  2013

 

TUOTOT

Jäsenmaksut                      400 €

Yhteensä                            400 €

KULUT

Jäsenmaksut  (Suomen kotiseutuliitto, Kainuun museoyhdistys)  80 €

www-sivut                                                                                       50 €

Toimisto- ja pankkikulut                                                                  90 €

Kokous- ja muut kulut                                                                    100 €

Tiedottaminen                                                                                    80 €

Yhteensä                                                                                           400 €