Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KYLÄN YHTEISÖLLISYYDEN JA VIIHTYVYYDEN PARANTAMINEN

Kyläsuunnitelma

  • Koulun ulkomaalaus
  • Koulun kehittäminen kylän yhteisenä tilana, ylläpidon taloushaasteisiin vastataan yhdessä
  • Koulun alueen ja kiinteistön kehittäminen kyläläisten haluaman toiminnan tarpeisiin
  • Lähiliikunta-alueen suunnittelun ja remontoinnin käynnistäminen Kajaanin kaupungin kanssa
 • Järjestetään keskustelu- ja katselmustilaisuus POP ELY:n liikenne-vastuualueen kanssa Museotien hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden käynnistämisestä

Kylän yhteisten tilaisuuksien järjestämisvastuun jakaminen muiden kylän yhdistysten kanssa

Kuukausittaiset tapahtumat

 • maaliskuu        Eino Leino -hiihto (kyläyhdistys)
 •                         Pääsiäiskokko (MTK-Kajaani)
 • toukokuu         Rompetori (kyläyhdistys)
 • kesäkuu           Liikuntaleiri (kyläyhdistys)
 • heinäkuu          Paltaniemi -päivä (kyläyhdistys, Eino Leino -talo)
 • elokuu
 • syyskuu           Syysmarkkinat (kyläyhdistys)
 • lokakuu
 • marraskuu        Hirvipeijaiset (Paltaniemen Erämiehet)
 • joulukuu          Joulumarkkinat, Jäälyhdyt (kyläyhdistys ym.)

Kylän asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyden parantaminen

  • Koulun toiminnan kehittäminen nuoriso erityiskohteena
  • Kiinteistöjen peruskunnostusta jatketaan
  • Koulun maalaus, mikäli saadaan riittävästi ulkopuolista rahoitusta
  • Museoluokka
  • Kylän markkinointi
 • Kylämaiseman hoitaminen, talkoot
 • Eri ikäisten vakituinen toiminta koululla

 

TYÖPAIKKOJEN JA PALVELUIDEN LISÄÄMINEN

 • Koulun kehittyvä ja monipuolinen käyttö, eri toimijoiden sitoutuminen kylän palveluiden kehittämiseen
 • Kylän kesäkahvilan toiminta
 • Kesäajan julkisen liikenteen järjestelyt hoidetaan vakiintuneen mallin mukaisesti
 • Kylän hiihtolatu pidetään yllä (lumitilanteen mukaan)

 

VAIKUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN KYLÄÄ KOSKEVAAN SUUNNITTELUUN JA PÄÄTÖKSEN TEKOON

 • Otetaan kantaa kylää koskeviin päätöksiin, erityiskohteena kaavoituksen käynnistyminen
 • Kyläläisten aktivointi

KOKOUKSET, TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

Hallituksen kokouksia 10 kertaa vuodessa

 • toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta

Vuosikokoukset 2 kertaa vuodessa

 • edellisen vuoden toiminnan raportointi
 • seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu
 • jäsenistön aktivointi yhteisiin hankkeisiin

Kyläviesti

 • 9 kertaa vuodessa jokaiseen paltaniemeläiseen talouteen, myös sähköpostilla
 • ilmestymispäivä joka kuukauden 2. keskiviikko (pois lukien kesäkuukaudella)

www.paltaniemi.com –sivuilla tiedottamisesta siirrytään Facebook -tiedottamiseen

Tarvittaessa myös muuta tiedotustoimintaa, esim. lehti-ilmoitukset ja artikkelit